نویسنده = حجتی، یاور شمس
تعداد مقالات: 1
1. جایگزینی دیواره شکم با پروتز مش پس از حذف آن در جراحی سرطان

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 943-948

قدرت الله مداح؛ محمدجواد قمری؛ یاور شمس حجتی