نویسنده = پاسدار، یحیی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تاثیر آموزش تغذیه با استفاده از وبلاگ، وبلاگ مشارکتی گروهی و پیامک بر قند و چربی¬های خون در بیماران دیابتی نوع دو

دوره 56، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 261-266

مصطفی جعفری؛ یحیی پاسدار؛ منصور رضایی؛ حسین مهدی زاده؛ حسین اشتریان


2. تاثیر رژیم درمانی کوتاه مدت بر لیپیدهای خون در افراد مبتلا به هیپر لیپیدمی مرکز تحقیقات عوامل خطرزای سلامت - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوره 55، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 33-40

یحیی پاسدار؛ پریسا نیازی؛ شکوفه القاصی؛ عصمت رشیدی تبار؛ منصور رضایی