نویسنده = افخم زاده، عبدالرحیم
تعداد مقالات: 1
1. عوامل خطر عفونت بیمارستانی در بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان توحید سنندج

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 225-232

عبدالرحیم افخم زاده؛ فرید مجیدی؛ چنور احمدی