نویسنده = خراسانی، قاسمعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ماندگاری گرافت غضروفی با افزودن دگزامتازون به محیط های نگهداری در نمونه های حیوانی

دوره 59، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 155-162

قاسمعلی خراسانی؛ رزا میری؛ کوروش قنبرزاده؛ هومن فزادی؛ حامد فرهادی