نویسنده = سرگلزایی، نرجس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص غیر روانپزشک نسبت به درمان‌های دارویی روانپزشکی، شهر زاهدان، سال 1396

دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1007-1015

محمد داوود محبی؛ نرجس سرگلزایی؛ جعفر سارانی یازتپه


2. نظام مراقبت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و پزشکان عمومی شهرستان زاهدان

دوره 56، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 21-25

نرجس سرگلزایی؛ جاوید دهقان حقیقی؛ فرهاد خوارزمی