نویسنده = اسعدی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی آموزش آرامسازی عضلانی بر کاهش خشم و کنترل قندخون در بیماران دیابتی نوع یک ودو

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 104-112

مریم اسعدی؛ عبدالحکیم تیرگری؛ رمضان حسن زاده