نویسنده = بنده پور، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. جستجوی ناقلین بدون علامت سالمونلا تیفی با استفاده از مشخصات فنوتیپیک و مولکولی ارگانیسم

دوره 58، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 258-262

فاطمه فلاح؛ حسین گودرزی؛ فریبا لاهورپور؛ مژگان بنده پور