نویسنده = اسلامی نیک، الناز
تعداد مقالات: 1
1. اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز با دوزهای متوسط و بالا بر ترکیب بدن و نیم رخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 359-369

امیرحسین حقیقی؛ الناز اسلامی نیک؛ محمدرضا حامدی نیا