نویسنده = دریانوش، فرهاد
تعداد مقالات: 2
2. تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش‌های ماده اسپراگوداولی

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 587-595

مهدی مدیر؛ فرهاد دریانوش؛ نادر تنیده؛ مهدی محمدی؛ هنگامه فیروزمند