نویسنده = حلوایی پور، زهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت توانمندی بیماران دیابتی نو ع دو و فاکتورهای مرتبط با آن در شهرستان سیرجان

دوره 59، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 56-63

محمدرضا مسعودی؛ مهدی نصرت آبادی؛ زهره حلوایی پور؛ سعیده یوسفی؛ معصومه کریمی