نویسنده = افشارنژاد، طاهر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر مورفولوژی تخمدان، کنترل گلیسمیک و ترکیب بدنی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 381-389

محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی؛ طاهر افشارنژاد؛ فرشته یزدانی؛ بهشته احمدی