نویسنده = شایسته، مجید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان فریتین، سیستاتین C و hs-CRP خون در بیماران دیابت تیپ II بر حسب سطح آلبومین ادرار

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 351-358

محمد نیکراد؛ اصغر زربان؛ الهام عتباتی؛ مجید شایسته