نویسنده = خوروش، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت بار کاری ذهنی و ارتباط آن با جراحات ناشی از نیدل استیک در بین کادر پرستارن بیمارستان الزهرا(س)اصفهان

دوره 58، شماره 10، بهمن و اسفند 1394، صفحه 70-577

محمد رضا طاهری؛ فریبرز خوروش؛ اکبر حسن زاده؛ محبوبه مهدوی راد