نویسنده = اطمینانی، کبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند بروز بیماری تب مالت در استان خراسان رضوی

دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 531-538

سهیل هشترخانی؛ معصومه اکبری؛ لیدا جراحی؛ کبری اطمینانی