نویسنده = حاجی نیا، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه چگالی ماده سفید و خاکستری مغز،عملکرد شناختی و برخی فاکتورهای‌ آمادگی جسمانی در زنان سالمند فعال و کم‌تحرک

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1303-1313

سمیه طهماسبی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ رویا عسکری؛ مرتضی حاجی نیا؛ رضا جلی