نویسنده = حسن زاده، حکیمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مصرف کلسیم ، ویتامین D و ورزش ترکیبی بر هورمون پاراتیروئید و آنزیم آلکالن فسفاتاز زنان یائسه

دوره 55، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 96-101

حکیمه حسن زاده؛ محمدحسین گذشتی؛ محمد رضا دهخدا؛ علی کاظمی