نویسنده = القاصی، شکوفه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رژیم درمانی کوتاه مدت بر لیپیدهای خون در افراد مبتلا به هیپر لیپیدمی مرکز تحقیقات عوامل خطرزای سلامت - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوره 55، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 33-40

یحیی پاسدار؛ پریسا نیازی؛ شکوفه القاصی؛ عصمت رشیدی تبار؛ منصور رضایی