نویسنده = اصغری جعفرآبادی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتای پلاسما در مقایسه با تست تحمل گلوکز خوراکی 100 گرم در غربالگری دیابت بارداری

دوره 54، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 38-43

مانی میرفیضی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ مهناز شوقی