نویسنده = سعدالهی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کم شنوایی بر برخی از پارامترهای آکوستیک صوت در کودکان

دوره 53، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 152-157

امید محمدی؛ علی سعدالهی؛ راهب قربانی