نویسنده = توسلی، علیرضا
تعداد مقالات: 3
2. نقش توراکوسکوپی در تشخیص آسیب مخفی دیافراگم در ترومای نافذ توراکوابدومینال مرکز تحقیقات آندوسکوپی و جراحی کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 51، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 209-214

رضا باقری؛ علیرضا توسلی؛ علی صدری زاده؛ محمد تقی رجبی مشهدی؛ فرامرز شهری؛ رضا شجاعیان


3. جراحی داخل رکتوم از راه مقعد با یک وسیله ابداعی دست ساز

دوره 51، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 177-182

علیرضا توسلی؛ فاطمه توسلی؛ رضا شجاعیان