نویسنده = روحبخش زائری، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل مراجعه به اورژانس بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء مشهد « مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد»

دوره 53، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 26-32

حمید قرایی؛ میرنقی موسوی؛ مجید روحبخش زائری؛ ابوذر قائم پناه