نویسنده = سلطانی، ستاره
تعداد مقالات: 1
1. اثرات موضعی اکسید روی بر زخم های ناشی از جراحی سینوس پیلونیدال

دوره 53، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 48-52

ستاره سلطانی؛ حسین ناقدی نیا؛ راهب قربانی