نویسنده = پدرام، پردیس
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر آلفا بلوکرهای تامسولوسین و ترازوسین در دفع سنگهای حالب پس از سنگ شکنی برون اندامی (ESWL)

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 87-94

پردیس پدرام؛ حمیدرضا تجری؛ عباسعلی کشتکار؛ بهروز قاضی مقدم؛ عارف عمیدی