نویسنده = براتی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. اثر بی دردی تزریق پری تونسیلار کتامین در مرحله قبل از عمل بر کاهش درد پس از عمل برداشتن لوزه اطفال

دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 37-42

محمدرضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ بهروز براتی؛ حسین محجوبی پور