نویسنده = بلند نظر، رضا
تعداد مقالات: 1
1. اندوکاردیت در معتادان تزریقی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 53-60

اشرف توانایی ثانی؛ رضا بلند نظر؛ مریم مجتبوی