نویسنده = حمزه ای مقدم، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط کمّی ریتم آلفای مغزی با ضریب هوشی

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 371-378

اکبر حمزه ای مقدم؛ رستم سیف الدینی