نویسنده = آموزشی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه بوژیناژ پیلور به وسیله انگشت با پیلورومیوتومی یا پیلوروپلاستی در اعمال جراحی جایگزین معده به دنبال ازوفاژکتومی

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 275-282

علی جنگجو؛ مصطفی مهرابی؛ کامران کاویانی؛ احمد آموزشی