نویسنده = جعفری، وحید
تعداد مقالات: 1
1. توپیرامات در درمان صرع مقاوم کودکان

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 143-148

جواد آخوندیان؛ وحید جعفری