نویسنده = رحیمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیامد درمان جراحی شکستگی گردن ران کودکان

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 205-210

محمد تقی پیوندی؛ محمد رحیمی