نویسنده = صادقپور، علی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد استفاده از شریان توراسیک داخلی جهت ایجاد شنت بین جریان خون سیستمیک و پولمونر

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 101-104

کامبیز علیزاده؛ علی صادقپور؛ کیوان علیزاده