نویسنده = حسینی، سیدعلی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر آموزش به دو روش کتابچه و کلیپ کارتونی بر رفتارهای پیشگیری از اثرات زیان‌بار اشعه آفتاب در دانش آموزان پسر شهر زاهدان

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 397-402

غلامرضا مسعودی؛ عصمت السادات حسینی؛ رمضان میرزایی؛ مهناز شهرکی پور؛ سیدعلی حسینی