نویسنده = رهباردار مجاور، نسیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فصلی بودن عفونت سل اولیه اطفال زیر 4 سال در بیماران مراکز بهداشت مشهد

دوره 58، شماره 8، مهر و آبان 1394، صفحه 453-458

مرضیه کازرانی؛ شمیم رحیمان؛ نسیم رهباردار مجاور