نویسنده = صابونی، نیکو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای گلوکز خون وریدی و خون مویرگی در زنان باردار تحت غربالگری دیابت بارداری

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 251-260

فریده اخلاقی؛ محمد تقی شاکری؛ نیکو صابونی