نویسنده = رفیعی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فاکتورهای موثر در میزان رشد و تکامل در کودکان و شیرخواران مبتلا به برگشت ادراری از مثانه به حالب

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 690-696

پارسا یوسفی چایجان؛ فاطمه دره؛ محمد رفیعی؛ سیمین نوری کوپایی؛ مهدیه نظیری