نویسنده = خادم رضائیان، مجید
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت برگزاری ژورنال کلاب در گروه های مختلف بالینی دانشکده پزشکی مشهد

دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 330-341

مجید خادم رضائیان؛ ملیحه دادگر مقدم؛ مرتضی تبریزی