نویسنده = انوری، شیده
تعداد مقالات: 1
1. کارآیی درس تغذیه در بالین در کارورزان پزشکی

دوره 56، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 289-294

سمیرا عشقی نیا؛ شیده انوری