نویسنده = بیرقی طوسی، آرش
تعداد مقالات: 1
1. پانسمان محل دهنده گرافت های پوستی با ضخامت پارشیل با استفاده از گاز وازلینه و گازمعمولی

دوره 59، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 322-327

آرش بیرقی طوسی؛ سید محمد معتمدالشریعتی؛ نسترن عین بیگی