نویسنده = سودمند، ثمانه
تعداد مقالات: 1
1. اثر مهاری الکتروپوریشن و نانوذرات نقره بر رشد پروماستیگوتهای لیشمانیاماژور: تاثیر پهنای زمانی پالس

دوره 56، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 247-254

خدیجه مایلی فر؛ آمنه سازگارنیا؛ ساجده یادگاری دهکردی؛ حسین عشقی؛ ندا عطاران؛ ثمانه سودمند