نویسنده = اسکندری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح سرمی BDNF و TNF-α زنان مبتلا به سندروم متابولیک

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 242-251

علی اوصالی؛ مهدی اسکندری