دوره و شماره: دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399 (خرداد-تیر99-شماره2-دوره63) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تغییر وضعیت پرولاپس دریچه میترال در بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی بعد از بستن نقص دیواره

هورک پورزند؛ امیرحسین عطارباشی؛ لیلا بیگدلو؛ حسن مهراد مجد؛ هدیه علیمی


2. بررسی الگوی مصرف داروی کلیستین در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

سپیده الیاسی؛ پیام عزت رحیمی؛ امیرهوشنگ محمدپور؛ حمیدرضا نادری


3. بررسی علل انصراف از تحصیل دستیاران دانشگاه علوم پزشکی

علی عمادزاده؛ انوش اذرفر؛ عباس مکارم؛ یلدا روان شاد؛ محدثه گلسرخی؛ سحر روان شاد


4. مقایسه کارایی نمونه ادرار در مقایسه با صفرا در تشخیص مورفین و کدئین در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس

مریم حسینی؛ آسیه هاشمی؛ طاهره طاریان؛ رضا خشنود؛ علیرضا درودچی؛ عبدالرسول ملک پور؛ محمد زارع نژاد؛ نوید کلانی


5. ارزیابی مهارت های مدیریتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فاطمه پورحاجی؛ علی وفایی نجار؛ فهیمه پورحاجی؛ محمدحسین دلشاد؛ رویا پورحاجی؛ حسین ابراهیمی پور


7. بررسی مصرف منطقی داروهای مسکن تزریقی در بخش های اورژانس و جراحی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر

امیر نجاتی؛ دریا حسنینی؛ َشهرام علا؛ نجمه راد گودرزی؛ نعمت اله آهنگر


مقاله پژوهشی

8. بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد به گوشی‌های هوشمند (مورد مطالعه: نوجوانان دبیرستانی شهر سمنان)

حمیدرضا ساعدی؛ ابوالفضل دانایی؛ سیدمحمد زرگر؛ هادی همتیان