نویسنده = سحر روان شاد
سندروم نورولپتیک بدخیم به دنبال مصرف کلومیپرامین

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

صابر دوغایی مقدم؛ سپیده حجازی؛ علی مرادی؛ آناهیتا برقی؛ سحر روان شاد


بررسی علل انصراف از تحصیل دستیاران دانشگاه علوم پزشکی

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2292-2299

یلدا روان شاد؛ انوش اذرفر؛ عباس مکارم؛ علی عمادزاده؛ محدثه گلسرخی؛ سحر روان شاد