نویسنده = ���������� ����������
اثربخشی آموزش مهارت‎های رفتار درمانی دیالکتیکی بر تاب‌آوری افراد معتاد در حال سم‌زدایی از مواد افیونی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 69-78

سارا غلامی؛ فریبا حسنی؛ فاطمه گلشنی؛ فرناز کشاورزی ارشدی