نویسنده = سمانه عبیری
شناسایی علل کسورات بیمه ای بیمارستان پیمانیه و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه کیفی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

رحیم ادیب نیا؛ سمانه عبیری؛ نوید کلانی؛ اسماعیل رعیت دوست؛ مهدی چگین


تشخیص آمفیزم زیر جلدی در ترومای غیر نافذ قفسه سینه: اهمیت شرح حال و معاینه فیزیکی بر اساس حساسیت و اختصاصیت

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2408-2414

سمانه عبیری؛ ناصر حاتمی؛ سعید برازنده پور؛ نوید کلانی؛ مجتبی قائدی؛ محمد حیدرنژاد؛ فرشید جاودانی