نویسنده = حسن عبدی
مقایسه کیفیت زندگی، حمایت و انزوای اجتماعی سالمندان فعال و غیرفعال در دوران پاندمی کووید 19

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 996-1004

سیاوش خداپرست؛ محبوبه پاینده؛ سینا عیسی زاده؛ حسن عبدی


بررسی نقش تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس در مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان لاهیجان

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3610-3623

سیاوش خداپرست؛ نسرین قربان نژاد؛ وحید بخشعلی پور؛ حسن عبدی


تاثیر عصاره استویا و تمرینات استقامتی بر آنزیم‎های کبدی رت‎های نر ویستار چاق

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2484-2492

سیدپیمان حسینی؛ حسن عبدی؛ سید جواد ضیاالحق


تأثیر تمرینات هوازی بر سلامت روان زنان یائسه غیر ورزشکار

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397

حسن عبدی؛ سیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ لیدا غوره دان؛ رقیه عبدی پور ایزدی