نویسنده = معصومه فضلی غفوری
تأثیر آموزش مهارت‌های ادراکی- حرکتی بر بهبود دست خط در کودکان پیش‌دبستانی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 354-357

فاطمه شکاریان یزد؛ علیرضا باغستانی؛ معصومه فضلی غفوری؛ پویان خانبابایی قلعه‌یی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی وپذیرش و عمل مراقبین بیماران سرطانی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 368-376

معصومه فضلی غفوری؛ مهیار مقدم؛ سید محمد حسین خاتمی