نویسنده = محمد علی یعقوبی
ارتباط بین فشار خون بالا و شکاف آنیونی سرم: یک مطالعه مقطعی

دوره 66، شماره 4، مهر و آبان 1402

عباسعلی زراعتی؛ فاطمه ناظمیان؛ سید حسین مصطفی نیا؛ تینا زراعتی؛ درسا زراعتی؛ امین سعیدی نیا؛ محمد علی یعقوبی


مقایسه شیوع کمبود ویتامین D و روی در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی و افراد سالم

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1188-1196

منیره احمدی حسینی؛ فروغ صالحی؛ محمد علی یعقوبی


رابطه بین سطح پلاسمایی لیپوپروتئین (a) و ریسک فاکتورهای ماژور قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

دوره 60، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 727-733

هومن بهرامی مطلق؛ منوچهر نخجوانی؛ فاطمه اصفهانیان؛ محمد علی یعقوبی


بررسی ارتباط سطحhsCRP با وجود وشدت رتینوپاتی دیابتی

دوره 57، شماره 6، آذر و دی 1393، صفحه 756-761

محمد علی یعقوبی؛ شکوفه بنکداران؛ ناصر شعیبی؛ امین نبوی