نویسنده = محمود فرهودی
گزارش موردنادری ازعفونت منتشر وخفته شکمی دربیماری باسابقه 20ساله بیماری کرون

دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 351-358

محمود فرهودی؛ علی مختاری فر


تشخیص بالینی گام به گام

دوره 56، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 313-318

محمدرضا مطیع؛ محمود فرهودی؛ بهروز زندی؛ ضا بوستانی؛ مجید عینک چی


گزارش سه مورد بروزوتشدید ب یماری التهابی روده ه ب د نبال تحریک تخمک گذاری

دوره 53، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 189-192

آزیتا گنجی؛ محمود فرهودی؛ کامران غفارزادگان؛ اکرم بیک یزدی


عوارض و طول مدت باز بودن شانتهای پورتوسیستمیک در بیماران مزمن کبدی

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 253-258

محمد هادی سعید مدقق؛ غلامحسین کاظم زاده؛ حسن راوری؛ حبیب الله اسماعیلی؛ محمود فرهودی؛ مهسا فدوی اسلام