نویسنده = ������������������ ��������������
پیش بینی طلاق عاطفی براساس مولفه‎های باورهای ناکارآمد جنسی در زنان متاهل

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 786-797

سید محمد حسین خاتمی؛ ابراهیم بهادرخان؛ زهرا بندارکاخکی؛ فاطمه بیانفر