نویسنده = ������������ ������������
اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2430-2440

گلی مهرعلیان؛ مهدیه صالحی؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج


مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع دو

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399

فاطمه رضائی کوخدان؛ فریبرز درتاج؛ فاطمه قائمی؛ محمد حاتمی؛ علی دلاور