نویسنده = ��������������������� ��������������
بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای پیشگیری از طلاق بر رضایت زناشویی در ازدواج های زود هنگام

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2249-2258

حامد حیدری؛ سید علی کیمیایی؛ غلامرضا خویی‌نژاد؛ علی مشهدی